Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


System Informacji o Nauce

 

Jednostki naukowe mają obowiązek regularnego przesyłania danych o działalności badawczo-rozwojowej do Systemu Informacji o Nauce (część systemu POL-on).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. 2015 poz. 944)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. 2016 poz. 309)


Tabela. Szczegółowy zakres danych

Zakres danych

Miejsce edycji danych

Częstotliwość aktualizacji

Terminy aktualizacji

Podstawowe dane jednostki naukowej.

Administracja: Instytucja

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Dane o publikacjach pracowników i innych osób wskazujących jednostkę naukową w afiliacji*.

Polska Bibliografia Naukowa: Moduł sprawozdawczy

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Cytowania publikacji na podstawie informacji uzyskanych od redakcji lub wydawców czasopism naukowych i podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne*.

POL-index

1 raz / rok

30 kwietnia (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

Uzyskane przez jednostkę naukową patenty i inne prawa ochronne.

Patenty i dokonania: Patenty i prawa ochronne

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Realizowane krajowe i międzynarodowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe.

Projekty naukowe: Wykaz projektów naukowych

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Realizowane krajowe i międzynarodowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe – informacja o poniesionych kosztach w tym środkach własnych.

Projekty naukowe: Wykaz projektów naukowych

1 raz / rok

30 kwietnia (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

Laboratoria badawcze.

Laboratoria badawcze i aparatura

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Wdrożone systemy jakości.

Administracja: Instytucja

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Zorganizowane konferencje naukowe.

Wykaz zorganizowanych konferencji naukowych

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez jednostkę naukową i jej pracowników.

Nagrody i wyróżnienia

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Wydawane przez jednostkę naukową czasopisma naukowe*.

Czasopisma naukowe wydawane przez jednostki naukowe

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Realizowane inwestycje, nieruchomości, infrastruktura naukowo-badawcza i źródła jej finansowania.

Nieruchomości,
Infrastruktura

1 raz / rok

30 kwietnia (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

Wyniki finansowe jednostki naukowej.

Finanse jednostki: Wyniki finansowe jednostki naukowej

1 raz / rok

30 kwietnia (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i przychody jednostki z tego tytułu.

Patenty i dokonania: Wdrożenia

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i przychody jednostki z tego tytułu – przychody jednostki naukowej z wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w zł (rok budżetowy,przychody jednostki naukowej z tytułu umowy).

Patenty i dokonania: Wdrożenia

1 raz / rok

30 kwietnia (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

Wykazy pracowników.

Wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

na bieżąco

Do 14 dni od dnia zmiany informacji

Biblioteki naukowe*.

Biblioteki naukowe: Zestawienie bibliotek naukowych

2 razy / rok

28 lutego (stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego)

31 sierpnia (stan na dzień 30 czerwca)

 

* Dane wprowadzane do systemu przez Centrum Informacji Naukowej.