Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Publikacje o ocenie nauki

Wybrane publikacje o ocenie nauki dostępne online:

  1. Kokowski, M. (2015). Uniwersytet nowego humanizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1, 17–43. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c111edb6-bcda-4b40-b1e1-5fc2925b19cb/c/2_Uniwersytet_nowego_-_Kokowski.pdf
  2. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1, 107–142. Pobrane z: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/651
  3. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2016). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 1, 107–142. Pobrane z: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/651
  4. Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura i Edukacja, 1(107), 149–172. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/13850
  5. Nowak, P. (2014). Wartość parametryczna czasopism naukowych a codzienna praktyka badawcza: casus polskiej humanistyki pierwszej dekady XXI w. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2), 99–115. http://doi.org/10.12775/TSB.2014.020
  6. Sadowski, I., & Mach, B. W. (2014). Parameterization and categorization of scientific units in 2013 (in Poland) as an evaluative practice and institutional process: The case of humanities and social sciences. Nauka, 2, 67–103. Pobrane z: http://nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/55

Obszerniejszy wykaz publikacji na temat oceny nauki w Polsce znajduje się na stronie internetowej: http://sc.amu.edu.pl/bibliografia-polskiej-naukometrii/