Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Nauki i Informacji Naukowej

Analiza dorobku publikacyjnego

Informacja Naukowa wykonuje analizy dorobku publikacyjnego na podstawie danych zawartych w bazie PUB oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej.

Corocznie wykonywana jest analiza dorobku dla całej Uczelni, pozwalająca na ocenę kondycji naukowej DSW oraz jej poszczególnych wydziałów. Ponadto Informacja Naukowa przygotowuje:

  • zestawienia bibliograficzno-bibliometryczne na potrzeby wydziałów i innych jednostek organizacyjnych DSW,
  • analizy bibliometryczne dla pracowników DSW (m.in. na potrzeby postępowań awansowych).

Zestawienia mogą obejmować dane bibliograficzne publikacji, liczbę punktów, liczbę cytowań oraz wartości innych wskaźników bibliometrycznych (np. indeksu H).