Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Biuro Nauki i Informacji Naukowej

Biuro Nauki i Informacji Naukowej dokumentuje oraz promuje dorobek publikacyjny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

BNiIN prowadzi bazy: 

  • PUB – PUBlikacje Pracowników DSW,
  • oPUB – repozytorium instytucjonalne DSW.

 

 

Zadania Biura Nauki i Informacji Naukowej

Rejestracja dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów DSW w systemie publikacji pracowników (PUB):

  • gromadzenie informacji o dorobku,
  • przygotowywanie zestawień bibliograficzno-bibliometrycznych,
  • promocja systemu PUB w Uczelni.

Zarządzanie repozytorium DSW (oPUB):

  • redakcja i administrowanie oPUB.

Wspieranie społeczności Uczelni w obliczaniu wskaźników parametrycznych na podstawie dorobku.