Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Centrum Informacji Naukowej

Centrum Informacji Naukowej dokumentuje oraz promuje dorobek publikacyjny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Informacja Naukowa prowadzi bazy: 

 • PUB – PUBlikacje Pracowników DSW,
 • oPUB – repozytorium instytucjonalne DSW.

 

Zadania Centrum Informacji Naukowej

Rejestracja dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów DSW w systemie publikacji pracowników (PUB):

 • gromadzenie informacji o dorobku,
 • przygotowywanie zestawień bibliograficzno-bibliometrycznych,
 • promocja systemu PUB w Uczelni.

Zarządzanie repozytorium DSW (oPUB):

 • ustalanie stanu prawnego zgłoszonych do archiwizacji prac,
 • redakcja i administrowanie oPUB.

Wspieranie społeczności Uczelni w:

 • obliczaniu wskaźników parametrycznych na podstawie dorobku,
 • budowaniu strategii publikacji – wyboru miejsca publikowania,
 • technicznej redakcji publikacji,
 • wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych ułatwiających proces gromadzenia i prezentacji informacji.

Informowanie społeczności Uczelni o zmianach w polityce naukowej kraju związanych z oceną parametryczną.

Wspieranie działań Uczelni w celu podwyższenia jakości i widoczności publikacji pracowników i doktorantów DSW.