Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Serwis BIP

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław


 

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 118. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/214/1/97 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 30 czerwca 1997 roku.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, oraz na innych formach kształcenia.

W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajduje się 

§  Wydział Studiów Stosowanych. 

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

§  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja nr BCK-II-U-1010/2005 CKdsSiT z dnia 28 listopada 2005 roku).

 

§  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (nowa klasyfikacja; decyzja nr BCK-I-U-310/2009 CKdsSiT z dnia 25 stycznia 2010 roku).

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

§  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja nr BCK-I-Udrh-163/2009 CKdsSiT z dnia 30 listopada 2009 roku).

 

 


 

Uprawnienia do prowadzenia studiów:

§ Human resources i coaching studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 15/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Human resources i coaching studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 16/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS i-0145/184/TBM/97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),

§  Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-0145-339/TBM/01 z dnia 26 czerwca 2001 roku),

§  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 22/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),

§  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)

§  Pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS i-0145/184/TBM/97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),

§  Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1792/Rej.118/EKo/04 z dnia 11 października 2004 roku),

§Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 23/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)

§  Praca socjalna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-138/07 z dnia 6 lipca 2007 roku),

§  Praca socjalna, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 44/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku),

§  Psychologia, studia jednolite magisterskie (uchwała senatu uczelni nr 45/2013 z dnia 3 października 2013 roku),

§  Psychologia, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 43/2015 z dnia 10 września 2015 roku),

§  Psychologia, studia jednolite magisterskie (uchwała senatu uczelni nr 17/2018 z dnia 24 maja 2018 roku),

§  Sztuki nowoczesne- Design now! studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.176.3.AN z dnia 29 listopada 2013 roku),

 


 

Uprawnienia do prowadzenia studiów:

§  Administracja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-280/EKo/2000 z dnia 31 maja 2000 roku),

§Administracja, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 33/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku),

  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 13/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-497/07 z dnia 31 lipca 2007 roku),

§  Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-10368-3/IŻ/10 z dnia 24 września 2010 roku),

§  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS.1-0143-26/JL/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku),

§  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-138/06 z dnia 21 lipca 2006 roku),

§  Geodezja i kartografia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-02-4003-28/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku),

§  Informatyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNN.6022.28.1.2016.AN z dnia 8 sierpnia 2016 roku),

§ Media design i marketing wizerunkowy, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.4.2017.EK.3 z dnia 17 maj 2017 roku),

§ Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.207.2015.5.ŁA z dnia 22 grudnia 2015 roku),

Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 14/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

 


 

Władze uczelni

 

Kanclerz DSW -Krzysztof Kamiński

Rektor DSWdr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Z-ca Kanclerza - dr Bartosz Błaszczak

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

Wydziału Studiów Stosowanych

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych- dr Joanna Minta, prof. DSW

Prodziekan ds. studenckich i współpracy z otoczeniem - dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW

Prodziekan ds. kształcenia - dr Iwona Ładysz

 


 

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Surowy

iod@dsw.edu.pl


 

FUZJE

 

W 2013 roku Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu połączyła się z Dolnośląską Wyższą Szkołą Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu.


 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

pobierz


 

Redaktor strony BIP DSW Małgorzata Olszewska