Find us on Facebook - show/hide

ULS - a place for You

Publikacje pokonferencyjne

Drodzy uczestnicy konferencji,

dziękujemy za Wasz udział w V Międzynarodowej Konferencji Edukacji Krytycznej. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich do zgłaszania artykułów w którejś z opisanych niżej publikacji. Poniższa lista zawiera czasopisma (numery zwykłe i tematyczne) oraz polsko- i anglojęzyczne wydanie tomu pokonferencyjnego, które ukażą się w wersji drukowanej i elektronicznej. Prosimy o zgłaszanie tego samego artykułu tylko w jednym miejscu. Prosimy o kierowanie pytań o poszczególne publikacje bezpośrednio do wskazanych redaktorów.


Dear Conference Participants,


Thank you so much for your contributions to the V International Conference on Critical Education. We would like to invite all of you to consider submitting your papers to one of the following publications. The list includes journals (regular and thematic issues) and English and Polish language books of conference proceedings, which will be published in both printed and electronic versions. We would like to ask you to submit the same paper only once. Please direct any questions you may have directly to the editors of individual publications.

A. REGULAR ISSUES OF PARTICIPATING JOURNALS/ ZWYKŁE NUMERY CZASOPISM

Please send your paper to one of these journals using the journal submission system or by contacting the editors.

Artykuły prosimy przesyłać do jednego czasopisma z poniższej listy używając systemu online lub kontaktując się z redaktorami.

1. The Journal for Critical Education Policy Studies, Britain, Chief Ed. Dave Hill, www.jceps.com  
- submissions in English

2. Cultural Logic: Marxist Theory and Practice, USA/ Canada, Chief Eds. Wayne Ross/Sandra Mathison, clogic.eserver.org
- submissions in English

3. Radical Notes, India, Chief Ed. Ravi Kumar, radicalnotes.com/about-us  
- submissions in English

4. Kritiki: Critical Science and Education, Greece, Chief Ed. Kostas Skordoulis, www.hpdst.gr/publications/kritiki
- submissions in English

5. ELEŞTİREL pedagoji, Turkey, Chief Ed. Ahmet Yildiz, www.elestirelpedagoji.com
- submissions in Turkish

6. International Journal of Education Policies, Turkey, Chief Ed. Hasan Huseyin Aksoy, ijep.icpres.org
- submissions in English

7. Journal of Counsellogy/ Studia Poradoznawcze, Poland, Chief Ed. Alicja Kargulowa, www.dsw.edu.pl/studia-poradoznawcze
- submissions in Polish and English/artykuły w języku polskim i angielskim

8. Studia Philosophica Wratislaviensia, Poland, Chief Ed. Adam Chmielewski, www.studiaphilosophica.pl
- artykuły w języku polskim/ submissions in Polish

9. Recykling Idei, Poland, Chief Ed. Marcin Starnawski, recyklingidei.pl
- artykuły w języku polskim,

10. Critical Intersections in Education, Canada, Chief Ed. Emil Marmol, jps.library.utoronto.ca/index.php/cie/index
- submissions in English

B. THEMATIC ISSUES AND OTHER PARTICIPATING JOURNALS/ NUMERY TEMATYCZNE I POZOSTAŁE CZASOPISMA

1. Forum Oświatowe/ Educational Forum, Chief Eds. Bogusława Dorota Gołębniak, Hana Cervinkova, www.forumoswiatowe.pl

Guest Editors - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk and György Mészáros - are inviting English and Polish-language submissions to a thematic issue of this full open-access journal (last issue of 2015). Please send your submissions to  by October 5, 2015.

Redaktorzy numeru tematycznego Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i György Mészáros zapraszają autorów artykułów w języku polskim i angielskim do wysyłania prac do tematycznego numeru czasopisma wydawanego w modelu Open Access (ostatni numer 2015 roku) do 5 października 2015 na adres a.dziemianowicz@gmail.com

2. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, Chief Ed. Mieczysław Malewski, www.dsw.edu.pl/terazniejszosc-czlowiek-edukacja

Redaktorzy numeru tematycznego (pierwszy numer 2016 roku) Mirosława Nowak-Dziemianowicz i Barbara Kutrowska zapraszają autorów artykułów w języku polskim do wysyłania prac do 30 listopada 2015 na adres mirka.dziemianowicz@poczta.fm  

3. The Journal for Critical Education Policy Studies, Chief Ed. Dave Hill, www.jceps.com

Guest editors Hana Cervinkova and Juliet Golden invite submissions to the thematic issue of JCEPS dedicated to Critical Citizenship Education. Conceptual and research-based papers addressing citizenship education from a critical perspective grounded in various geographic and disciplinary traditions are welcome. Please send your English-language title and abstract to hana@post.pl by August 30, 2015. The final submission will be due by October 30, 2015.

4.
Education as Change, Chief Ed. Dirk Postma, www.tandf.co.uk/journals/redc

Critical educational researchers and practitioners are invited to submit articles to Education as Change, a South African educational journal that is transforming itself into a critical and open access journal. Journal editors invite articles that fit the journal aim and scope. For more information, please visit the journal website at www.tandf.co.uk/journals/redc.

5. ZOON POLITIKON, Chief Ed. Stanisław Mocek, www.civitas.edu.pl/collegium/en/our-university/about-us/research-publications/zoon-politikon/about-zoon-politikon

Editors of the journal are inviting contributions to a thematic issue of the journal, "Capital and the Capitals in the XXI Century" (No.6/2015). Information about the journal and detailed call for papers is available at www.civitas.edu.pl/collegium/en/our-university/about-us/research-publications/zoon-politikon/about-zoon-politikon. Texts in English or Polish must be submitted by August 31, 2015.

Redaktorzy numeru zapraszają autorów artykułów do wysyłania prac do tematycznego wydania czasopisma "Kapitał i Kapitały w XXI wieku" (Nr 6/2015). Szczegółowe informacje o czasopiśmie dostępne są na stronie www.civitas.edu.pl/collegium/en/our-university/about-us/research-publications/zoon-politikon/about-zoon-politikon. Artykuły w języku angielskim lub polskim należy przesłać do 31 sierpnia 2015.

C. ENGLISH-LANGUAGE CONFERENCE PROCEEDINGS

We invite those of you who are not submitting English-language articles to journals to publish your papers in the book of conference proceedings edited by Lotar Rasiński, Dave Hill and Kostas Skordoulis.  It is very important that authors follow instructions in preparing their papers for submissions.  For detailed publication guidelines, please see Instruction for publication in conference proceedings. Papers must be sent by October 30, 2015 to the following address: proceedingsicce@icloud.com.

D. TOM POKONFERENCYJNY W JĘZYKU POLSKIM

Zapraszamy uczestników konferencji, którzy nie planują publikować swoich tekstów w którymś z czasopism do zgłaszania tekstów do tomu pokonferencyjnego pod redakcją Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Pawła Rudnickiego i Marcina Starnawskiego. Teksty przygotowane zgodnie z wytycznymi dostępnymi w instrukcji: wytyczne dla autorów chcących opublikować swoje wystąpienie w książce pokonferencyjnej, proszę przesyłać do 31 października 2015 na adres publikacja.vicce@gmail.com.