DE ES GB PL SE FR
RANLHE projektet tar sin utgångspunkt i de europeiska riktlinjer som handlar om att öka delta­gandet i, ett rättvist tillträde till och förutsättningar för studenter från under­represen­terade och exkluderade grupper att genomföra sina studier på ett framgångsrikt sätt. I projek­tet studeras de faktorer som möjliggör respektive hindrar tillträde, fullföljande respektive avhopp för icke-traditionella studenter i högre utbildning.

Vår forskning kommer att belysa hur icke- traditionella studenter i högre utbildning upp­le­ver sitt lärande, sig själva som lärande människor och hur de utvecklar läridentiteter un­der sina studier. Vår definition av icke-traditionella studenter bygger på en definition som vi har använt i ett tidigare projekt (EU TSER projektet): en äldre student som aldrig tidigare har deltagit i högre utbildning vars deltagande begränsas av strukturella faktorer vid sidan om ålder. Projektet om­fat­tar också yngre studenter som är den första i sin familj att påbörja studier i högre utbild­ning och som begränsas av strukturella faktorer.

Projektet genomförs i samarbete mellan åtta universitet från sju olika länder: England, Irland, Polen, Skottland Spanien, Sverige, och Tyskland.

Conference papers

 
135230-LLP-1-2007-1-UK-KA1-KA1SCR report a bug on webpage