DE ES GB PL SE FR
Projekt RANHLE wpisuje się w kontekst wzrastającego zainteresowania polityką roszerzania uczestnictwa edukacyjnego na poziomie wyższym w krajach eurpejskich. Kwestią kluczową dla tej polityki jest zapewnianie równego, sprawiedliwego dostępu do kształcenia wyższego oraz wspomaganie w ukończeniu edukacji studentów pochodzących z grup słabo reprezentowanych w kształceniu wyższym lub społecznie wykluczonych. Projekt RANHLE koncentruje się na badaniu czynników, które wzmacniają lub ograniczają: dostępność, utrzymanie/zatrzymanie w systemie (retention) oraz stan odpadu/odsiewu szkolnego wśród studentów nietradycyjnych kształcenia wyższego.

Nasze badania koncentrują się na doświadczeniach procesów uczenia się, postrzeganiu siebie jako uczestników kształcenia wyższego i rozwoju tożsamości studentów nietradycyjnych. Definicja “nietradycyjnego studenta” przyjęta z poprzedniego projektu badawczego nad dostępem dorosłych do kształcenia wyższego (europejski projekt TSER) określa grupę: nowych, dojrzałych studentów podejmujących kształcenie bez uprzednich doświadczeń i kwalifikacji w wyższej edukacji. Ich uczestnictwo jest ograniczane wiekiem oraz w konsekwencji innymi, ważnymi czynnikami strukturalnymi. Młodsi studenci nietradycyjni, to ta grupa badanych, która stanowi pierwsze pokolenie w swoich rodzinach pochodzenia, uczestniczące w kształceniu wyższym.

W projekcie bierze udział osiem uniwersytetów z siedmiu państw: Irlandii, Hiszpanii, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Niemiec.

Conference papers

 
135230-LLP-1-2007-1-UK-KA1-KA1SCR report a bug on webpage