DE ES GB PL SE FR
Problem zatrzymania studentów w systemie (retention) oraz ich wypadania z systemu kształcenia (drop out) nie jest wystarczająco głęboko zbadany w Europie. Uważamy, że ten projekt wypełni istotną lukę w obszarze badawczym. W ostatnich latach przedmiotem szczególnej troski i zainteresowania w polityce edukacyjnej w całej Europie był dostęp (access) do kształcenia. Jednakże działania polityczne zmierzające do rozszerzenia dostępu w odniesieniu do grup studentów nietradycyjnych (młodych i dorosłych) nie odniosą skutku, jesli ich doświadczenia z uczeniem się nie będą pozytywne.
Instytucje kształcenia wyższego muszą się zmienić, by lepiej odpowiedzieć na specyficzne potrzeby takich grup, minimalizować możliwości porażki i nieukończenia studiów, inaczej kryterium równości nie zostanie spełnione. Nasze badania są próbą wyłonienia strategii umożliwiających takie zmiany. W wielu krajach europejskich dostęp do kształcenia nie jest już utrudniony. Jednakże nie można tego samego powiedzieć o dostępności do wiedzy zarówno w odniesieniu do pedagogii realizowanych w instytucjach oraz strategii kształtowania środowiska sprzyjającego dorosłym uczniom, włączając w to dostępność do biblioteki czy innych zasobów uczelnianych.

Główne cele projektu RANLHE


 
135230-LLP-1-2007-1-UK-KA1-KA1SCR report a bug on webpage