Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Serwis BIP

::: § PODSTAWA PRAWNA § :::

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest niepubliczną uczelnią, działającą na podstawie § Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § Wpisu do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w części dotyczącej Uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 roku na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) pod liczbą porządkową „118”. 

Władze uczelni

 • Prezydent DSW - prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica
 • Rektor DSW -  prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz
 • Prorektor ds. kształcenia - dr Bartosz Błaszczak

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Senat jest organem kolegialnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów. Członkowie Senatu: [zobacz]

Wydziału Nauk Pedagogicznych

 • Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych - prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki
 • Prodziekan ds. studenckich - dr Urszula Dzikiewicz-Gazda
 • Prodziekan ds. kształcenia - dr Joanna Minta
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej - dr Sławomir Krzychała
 • Dyrektor Instytutu Psychologii - dr Dorota Dyjakon
 • Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją - prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych- prof. DSW dr hab. Beata Sierocka
 • Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych - prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
 • Dyrektor Instytutu Komunikowania i Technologii Mediów - prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko
 • Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych - dr Małgorzata Pietras-Szewczyk

 

Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku

 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku - dr Bartosz Błaszczak

Władze jednostek organizacyjnych

 • Dyrektor Biblioteki – dr Stefan Kubów
 • Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego – Włodzimierz Groszówka
 • Dyrektor Biura Karier – mgr Monika Gasztych
 • Dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej – mgr Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz
 • Dyrektor Biura Obsługi Studenta i Słuchacza - mgr Paweł Bandura
 • Dyrektor Biura Prezydenta i Rektora – mgr Monika Wójcik
 • Dyrektor Biura Promocji - mgr Dawid Frik
 • Dyrektor Biura Projektów - mgr Magdalena Fit
 • Dyrektor Biura Rekrutacji – mgr Wojciech Sitek
 • Dyrektor Wydawnictwa – prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
 • Rzecznik Prasowy DSW - mgr Dawid Frik
 • Kwestor – mgr Elżbieta Puchała
 • Kierownik Działu Informatyzacji – Łukasz Fil
 • Kierownik Działu Kadr i Archiwum – Barbara Galińska
 • Kierownik Działu Planowania i Analiz - Beata Lenczkiewicz
 • Kierownik Działu Studiów Podyplomowych - dr Barbara Kutrowska
 • Kierownik Dolnośląskiego Uniwersytetu III wieku – mgr Anna Wojtasik
 • Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego - dr Barbara Muszyńska
 • Kierownik Studium Wychowania Fizycznego – dr Dariusz Rutkowski

Założyciel DSW:

Dotychczasowy Założyciel, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, powołał Spółkę prawa handlowego i wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przeniesienie na nią uprawnień założycielskich. Minister podjął pozytywną decyzję w tej sprawie w dniu 21 sierpnia 2017 r.  Spółka Pro Universitate przejęła obowiązki Założyciela DSW od 1 października 2017

 

Pro Universitate Spółka z o.o.

ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

NIP 8943101492

 

 

STRUKTURA UCZELNI:

Dolnośląska Szkoła Wyższa ma strukturę prezydencko - rekotorską. Prezydentem Uczelni jest prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica. Rektorem Uczelni jest prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz. Organem kolegialnym jest Senat. Uczelnia posiada Wydziały, które stanowią jednostki organizacyjne powołane do prowadzenia kierunków studiów, badań oraz działalności usługowej. W strukturze DSW są również samodzielne jednostki organizacyjne.

Wydział Nauk Pedagogicznych>

W skład wydziału wchodzą:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych>

W skład wydziału wchodzą:

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku>

W skład wydziału wchodzą:

 • Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Regionalnej

Jednostki ogólnouczelniane:

- podlegające Prezydentowi DSW:

- podlegające Rektorowi DSW: