Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Senat

Senat to organ kolegialny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie ogólnych kierunków rozwoju uczelni, regulaminów w niej funkcjonujących, a także m.in. zatwierdzanie sprawozdań i raportów.

Członkowie Senatu:

 • prof. DSW dr hab. Hana Červinková – Rektor jako przewodniczący
 • prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz – Prorektor ds. badań i rozwoju
 • dr Bartosz Błaszczak – Prorektor ds. kształcenia
 • prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • prof. DSW dr hab. Beata Sierocka – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • dr Stanisław Jakubowicz – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
 • dr Bartosz Błaszczak - Dziekan Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku
 • prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz – Dyrektor Instytutu Pedagogiki
 • prof. DSW dr hab. Marek Heine – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
 • dr Dorota Dyjakon – Dyrektor Instytutu Psychologii 
 • prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
 • prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • dr Małgorzata Szewczyk-Pietras – Dyrektor Instytutu Geodezji
 • prof. dr hab. Józef Kargul - przedstawiciel Założyciela Uczelni
 • prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik –  przedstawiciel pracowników DSW
 • prof. dr hab. Edward Czapiewski – przedstawiciel pracowników DSW
 • prof. DSW dr hab. Maria Reut  – przedstawiciel pracowników DSW
 • prof. dr hab. Andrzej Świątkiewicz – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Marian Kowalczyk – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Zbigniew Paśko– przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Tomasz Tokarz – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Andrzej Ostrowski  – przedstawiciel pracowników DSW
 • dr Magdalena Karciarz (w zastępstwie mgr Irena Augustynowska) – przedstawiciel pracowników DSW
 • mgr Monika Wójcik - przedstawiciel pracowników DSW
 • Aleksandra Michalska – przedstawiciel studentów DSW
 • Mateusz Polis  – przedstawiciel studentów DSW
 • Martyna Musiał  – przedstawiciel studentów DSW
 • mgr Beata Zwierzyńska – przedstawiciel doktorantów DSW
 • mgr Katarzyna Gil - przedstawiciel doktorantów DSW

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu - z głosem doradczym

 • dr Stefan Kubów - Dyrektor Biblioteki

Zaproszeni Goście:

 • mgr Janina Taurogińska-Kopera - Prezes Oddziału Regionalnego TWP we Wrocławiu
 • mgr Wojciech Sitek – Dyrektor Biura Promocji i Rekrutacji
 • mgr Dawid Frik – Rzecznik Prasowy