Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Rektor

prof. DSW dr hab. Hana Červinková - doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (DSW 2003) profesor nadzwyczajna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Absolwentka amerykańskich uczelni Temple University (Philadelphia, BA 1997) oraz New School for Social Research (New York, MA 1999, PhD 2004) w dyscyplinie antropologia. Twórczyni autorskich międzynarodowych programów akademickich w Europie Środkowej akredytowanych przez uczelnie amerykańskie (Syracuse University, State University of New York at Brockport, New School University).

Wspólnie z Juliet Golden otrzymała prestiżową nagrodę przyznawaną corocznie przez amerykańską organizację The Forum on Education Abroad za najlepszy program kształcenia w 2016 roku w obszarze edukacji międzynarodowej. Autorka wielu książek i artykułów naukowych na temat transformacji ustrojowej, badań w działaniu, antropologii miasta, antropologii edukacyjnej i antropologii zaangażowanej.

Zorganizowała ponad 30 międzynarodowych konferencji, była kierownikiem i uczestnikiem ponad 13 międzynarodowych grantów naukowych. Od 2015 roku prowadzi projekt European Doctorate in Teacher Education (EDiTE) w ramach programu UE Horyzont 2020. Związana z Dolnośląską Szkołą Wyższą od 2003 roku. Jest założycielką i Dyrektorką Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją w DSW - dynamicznego ośrodka międzynarodowych badań i działań na rzecz demokracji i partycypacji obywatelskiej, pełniła również funkcję Prodziekan ds. międzynarodowej edukacji i badań.

Wiceprzewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA). Członkini rad naukowych studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki i antropologii na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w Czechach, członkini redakcji 9 czasopism naukowych, egzaminator zewnętrzny programów kształcenia w dyscyplinie antropologia na Uniwersytecie Maynooth, członkini Rady Naukowej The Fritz Stern Professorship of the City of Wroclaw oraz członkini Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk. W latach 2006 – 2011 była Prezeską WP Hala Ludowa Sp.z o.o. i odpowiadała za projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków UE i samorządowych, w ramach których przeprowadzono m.in. remont generalny Hali Stulecia we Wrocławiu, zabytku architektury modernistycznej wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i utworzono Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej (dziś: Wrocławskie Centrum Kongresowe).

Kontakt Rektorat:

Beata Lenczkiewicz - specjalista
e-mail: sekretariat@dsw.edu.pl

ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 15, 358 27 28
tel./fax 71 358 27 14
e-mail: rektorat@dsw.edu.pl