Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Prezydent DSW

Prezydentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica. Prezydent uczelni jest przełożonym pracowników i studentów, podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jej rozwój.

imię i nazwisko: Robert Kwaśnica
tytuły naukowe/zawodowe: prof. DSW dr hab.
nazwa instytutu: Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją
stanowisko: Prezydent DSW

Zakres działalności dydaktycznej

 • kursy: teoria nauczania, pedagogika ogólna
 • autor programów studiów trzech przedmiotów: "wstęp do pedagogiki", "pedagogika ogólna", "doktryny pedagogiczne"
 • zajęcia: wstęp do pedagogiki, pedagogika ogólna, seminaria magisterskie

Zakres działalności naukowej

Tytuły naukowe w kolejności uzyskania:

 • doktorat - Uniwersytet Wrocławski, 1980, "Struktura sytuacji problemowej a funkcjonalność wiedzy ucznia",
 • habilitacja - Uniwersytet Wrocławski, 1991, "Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej" oraz rozprawy towarzyszące o trzech wzorach krytyczności: - Trzy wykładnie hasła "bądź krytyczny". Wprowadzenie do rozumienia krytyczności pedagogiki. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1989 nr 2 (s. 124 - 138), - Ukryte założenia trzech krytyk. Przyczynek do samowiedzy pedagogii przejścia i pogranicza.. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogii pogranicza.Toruń 1990 (s. 118 - 157)

Obszar działalności naukowej

Pierwotne zainteresowanie badawcze profesora skupiały się na zagadnieniach z zakresu teorii nauczania, szczególnie na teorii nauczania problemowego. Po uzyskaniu doktoratu zajmował się pedeutologią i pedagogiką ogólną. Nie porzucając problematyki pedeutologicznej, od czasu studiów nad dwoma typami racjonalności i różnymi odmianami krytyki uprawia pedagogikę ogólną rozumianą, jako krytyczna refleksja nad wiedzą o wychowaniu, wytwarzaną w różnych dyskursach edukacyjnych (kilka programów badawczych, konferencje naukowe, prace zbiorowe). Dialog, ontologiczna rola języka, samowiedza teraźniejszości - to wątki przewodnie tych poszukiwań.

Publikacje

 • Struktura sytuacji problemowej a funkcjonalność wiedzy ucznia. Warszawa - Wrocław, 1986
 • Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej. Wrocław 1987
 • Pytanie o nauczyciela, Wrocław 1993
 • Być nauczycielem - wprowadzenie do myślenia. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik Akademicki. Tom 2. Warszawa 2003
 • Rzeczywistość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości. W:Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Język a kultura. Tom 1. Wrocław 1988
 • O dwóch wersjach pytania o przedrozumienie. Do pedagogiki naukowej i pedagogów z marginesu. W: J. Rutkowiak (red.), Pytanie - dialog - wychowanie. Warszawa 1992
 • Teraźniejszość jako czas metafizyki. W: A. Kargulowa (red.), Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej. Wrocław 1995
 • Ku dialogowi w pedagogice. W: R. Kwaśnica, J. Semków, Ku dialogowi w pedagogice. Wrocław 1995; a także W: B. Śliwerski (red.), Dylematy teorii i praktyki edukacji alternatywnej. Łódź 1995

Funkcje zawodowe, naukowe i społeczne

 • Z-ca Dyrektora Ośrodka Badań Procesu Dydaktycznego i Wychowawczego, Politechnika Wrocławska - 1980 - 1981,
 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego - 1992 - 1997,
 • Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski - 1993,
 • Współzałożyciel i pierwszy rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu - od 1997,
 • Współtwórca kwartalnika "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" - 1997,
 • Członek Rady Redakcyjnej "Kwartalnika Pedagogicznego" - od 1993,
 • Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk - od 2003,
 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Doktryn Pedagogicznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, DSW - od 2003.

Kontakt Prezydent DSW:

mgr Sandra Karwat - Asystentka Prezydenta DSW
e-mail: prezydent@dsw.edu.pl

Beata Lenczkiewicz - Główny specjalista/Asystentka Prorektora ds. kształcenia
e-mail: sekretariat@dsw.edu.pl

ul. Wagonowa 9,
53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 15, 358 27 28
tel./fax 71 358 27 14