Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Dziekani

prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, specjalistka w zakresie pedagogiki rodziny, pedagogiki szkoły i pedagogiki ogólnej. Zainteresowania naukowe prof. Dziemianowicz to przede wszystkim problematyka współczesnej rodziny, relacje społeczne, edukacyjne konteksty budowania tożsamości człowieka współczesnego, metodologiczna orientacja interpretatywna w badaniach społecznych. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu. Do głównych prac monograficznych prof. Dziemianowicz należą: „Małżeństwo wobec rozwodu” (1994), „Oblicza szkoły, oblicza nauczyciela” (2001), „Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń” (2002, 2006).

prof. DSW dr hab. Beata Borowicz-Sierocka

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, kierownik Katedry Antropologii Kulturowej. Prowadzi działalność naukową w zakresie filozofii, specjalizując się w zagadnieniach (1) filozoficznej teorii komunikacji społecznej, (2) filozofii krytycznej i (3) teorii pragmatyki transcendentalnej. Jest redaktorką interdyscyplinarnej serii wydawniczej Via communicandi, poświęconej problematyce racjonalności komunikacyjnej. Problematyka ta jest także przedmiotem organizowanych przez nią cyklicznie interdyscyplinarnych konferencji.
Za swą działalność dydaktyczno-wychowawczą odznaczona została w 1998 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr Stanisław Jakubowicz

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych, 

fizyk, wieloletni organizator Jesiennej Szkoły „Problemy Dydaktyki Fizyki” – cyklicznej konferencji poświęconej przeglądowi dorobku i wymianie informacji o dydaktyce fizyki, z udziałem nauczycieli fizyki z całego kraju, pracowników systemu doskonalenia 

nauczycieli oraz nauczycieli akademickich z Polski i zagranicy. Autor programów nauczania fizyki w szkołach, podręczników szkolnych i licznych publikacji z tego obszaru naukowego.

Członek zespołu zakładającego w 1997 roku DSW i organizator Wydziału Nauk Technicznych DSW w 2008 r.

dr Bartosz Błaszczak 

Dziekan Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku