Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Władze uczelni

 • Prezydent DSW - prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica więcej
 • Rektor DSW - prof. DSW dr hab. Hana Červinkova więcej
 • Prorektor ds. badań i rozwoju - prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz więcej

Wydziału Nauk Pedagogicznych

 • Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych - prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 • Prodziekan ds. studenckich - dr Urszula Dzikiewicz-Gazda
 • Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia - dr Joanna Minta
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki - prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz 
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej - prof. DSW dr hab. Marek Heine

Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa - prof. DSW dr hab. Beata Sierocka
 • Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych - prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
 • Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko

Wydziału Nauk Technicznych

 • Dziekan Wydziału Nauk Technicznych - dr Stanisław Jakubowicz
 • Dyrektor Instytutu Geodezji – dr Małgorzata Pietras-Szewczyk

 

Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku

 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku - dr Bartosz Błaszczak
 • Prodziekan ds. promocji i rozwoju - dr Zbigniew Paśko

Władze jednostek organizacyjnych

 • Dyrektor Biura Rektora – mgr Monika Wójcik
 • Dyrektor Biura ds. jakości kształcenia - dr Bartosz Błaszczak
 • Dyrektor Biblioteki – dr Stefan Kubów
 • Dyrektor Wydawnictwa – prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
 • Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego – Włodzimierz Groszówka
 • Dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej – mgr Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz
 • Dyrektor Biura Promocji i Rekrutacji – mgr Wojciech Sitek
 • Dyrektor Biura Karier – mgr Monika Gasztych
 • Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE) - prof. DSW dr hab. Hana Červinkova
 • Kwestor – mgr Elżbieta Puchała
 • Kierownik Działu Kadr i Archiwum – Barbara Galińska
 • Kierownik Działu Nauczania – mgr Laura Uglanica
 • Kierownik Działu Informatyzacji – Łukasz Fil
 • Kierownik Studium Wychowania Fizycznego – dr Dariusz Rutkowski
 • Kierownik Dolnośląskiego Uniwersytetu III wieku – mgr Anna Wojtasik