Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Norma

Pierwszym światowym standardem zarządzania systemem jakości był BS 5750, który został opublikowany przez British Standards Institution w 1979 roku. W 1987 standard ten stał się inspiracją do opracowania rodziny norm ISO serii 9000. Początkowo system zarządzania jakością opisywały trzy normy ISO 9001, ISO 9002 oraz ISO 9003. Normy te zostały poprawione w 1994 roku. W roku 2000 zrezygnowano z norm ISO 9002 i ISO 9003. Pozostała tylko jedna udoskonalona norma opisująca system zarządzania jakością, czyli norma ISO 9001:2000. Kolejne "odświeżenie" standardu miało miejsce w roku 2008 co zaowocowało normą ISO 9001:2008. Wydana 14 listopada 2008 roku[1] przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma, została wydana w języku polskim w lutym 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2009.[2] Zastępuje ona normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 9001:2008 (wersja oryginalna została przyjęta z oznaczeniem PN w 2008 roku). Norma ta zawiera wymagania w języku polskim dla systemu zarządzania jakością i stanowi obecnie podstawę dla celów certyfikacji tego systemu.

Opis normy


Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów lub usług danej organizacji oraz przyjęcie podejścia procesowego.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.:

  • wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, 
  • zaangażowanie kierownictwa w budowanie i nadzorowaniu systemu zarządzania jakością, 
  • usystematyzowanie zarządzania zasobami, 
  • ustanowienie procesów realizacji wyrobu lub usługi, 
  • dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów/ usług, procesów).

 


[1] Nowe wydanie standardu ISO 9001:2008 - Centrum Jakości

[2] ISO 9001:2008 - Jakosc.biz

 

Wdrożenie Systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zostało zrealizowane w ramach projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.