Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Korzyści

Korzyści wewnętrzne wynikające z wdrożenia ISO 9001:2008

 • Uporządkowanie procesów 
 • Zapewnienie jakości kształcenia
 • Wzrost efektywności, dzięki eliminowaniu niezgodności oraz podejmowaniu działań korygujących i zapobiegawczych
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników 
 • Sprawny przepływ informacji oraz dokumentacji
 • Uporządkowana struktura organizacyjna
 • Skuteczność podejmowanych działań
 • Usprawnienie funkcjonowania firmy. 


Korzyści zewnętrzne wynikające z wdrożenia ISO 9001:2008 

 • Wzrost zaufania i satysfakcji uczestników procesu kształcenia. 
 • Wzrost konkurencyjności Uczelni
 • Wpływ na stabilizację pozycji na rynku.
 • Zwiększenie prestiżu Uczelni.


Wdrożenie Systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zostało zrealizowane w ramach projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.