Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Osiągnięcia, wyróżnienia, podziękowania, członkostwa

  • Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. (Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich „Perspektywy 2016 ”).

  • Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną z pełnymi uprawnieniami akademickimi.

  • Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu: oferujemy studia I stopnia, II stopnia i III stopnia. Przyznane uprawnienia akademickie do nadawania stopnia doktora (WNP, WNSiD) i doktora habilitowanego (WNP) umożliwiają ciągłość kariery naukowej dla najlepszych studentów.

  • Współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, za co zostaliśmy nagrodzeni przez Business Center Club Medalem Europejskim dla usług za międzynarodowy charakter studiów.

  • Jesteśmy instytucją społecznie zaangażowaną. Organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży, prowadzimy Uniwersytet III Wieku i Polską Akademię Dzieci.

  • Dbamy o jakość. Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalność naukowa oraz komercjalizacja wiedzy i wyników prac badawczo-rozwojowych (od 2010). 

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest członkiem: