Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Kim są nasi wykładowcy?

 

  • DSW zatrudnia 14 profesorów zwyczajnych, 38 profesorów nadzwyczajnych, 93 doktorów, 36 magistrów w zakresie nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.
  • Ponad 90% kadry naukowo-dydaktycznej jest zatrudniona w DSW jako podstawowym i jedynym miejscu pracy.
  • DSW zapewnia rozwój kariery akademickiej przez awans zawodowy swoich pracowników obowiązujący w szkolnictwie wyższym. Od 1997 roku 9 pracowników DSW otrzymało tytuł profesora zwyczajnego, 12 stopień doktora habilitowanego, 50  doktora.
  • Dzięki posiadanym uprawnieniom akademickim DSW może samodzielnie kształcić własną kadrę akademicką. Dwa spośród czterech wydziałów DSW posiada kategorię B w ocenie parametrycznej MNiSW.
  • Nauczyciele akademiccy DSW samodzielnie zdobywają fundusze na badania naukowe, publikacje i udział w konferencjach wygrywając granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki (w ostatnich dwóch latach kwota 6,3 mln pln), NCBR i MNiSW.
  • DSW korzysta z funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju uczelni i podnoszenia jakości pracy dydaktycznej. W ostatnich latach było to dofinansowanie w kwocie ponad 24 mln pln.
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni DSW są  członkami wielu znaczących dla polskiej i europejskiej nauki gremiów opiniotwórczych, międzynarodowych organizacji, rad programowych i komitetów redakcyjnych czasopism naukowych polskich i zagranicznych.
  • DSW publikuje wiele monografii i prac naukowych autorów polskich i zagranicznych oraz jest wydawcą czterech ogólnopolskich czasopism naukowych, z których trzy znajdują się na rankingowej liście czasopism MNiSW.