Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Laureaci

 

dr Anna Bilon

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w roku 2015 za osiągnięcia naukowe II stopnia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Poradnictwo kariery w Holandii – założenia, organizacja, perspektywy aplikacji w Polsce". Więcej: http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/tegoroczne-nagrody-ministra-rozdane/

prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński

Nagroda Prezesa Rady Ministrów przyznana w roku 2014 za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną "Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej". Więcej: http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/nagroda-prezesa-rady-ministrow-dla-prof-dsw-dr-hab-lotara-rasinskiego/

dr Barbara Kutrowska

Nagroda Ministra Edukacji i Prezydenta Wrocławia przyznana w roku 2012 za wybitne osiągnięcia pedagogiczne.Więcej: http://www.dsw.edu.pl/nauka-i-badania/aktualnosci-nauka-i-badania/aktualnosc/news/nagroda-men-dla-pedagozki-z-dsw/

dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w roku 2010 za osiągnięcia naukowe II stopnia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Prawicowy populizm a eurosceptyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce". Więcej: http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/nagroda-mnisw-dla-dr-aleksandry-moroskiej-z-dsw/