Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Human Resources Excellence in Research

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców.

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa podpisała deklarację poparcia dla założeń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Zarządzeniem Rektora DSW nr 2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. powołany został Uczelniany Zespół ds. HR Excellence in Research, który ma za zadanie przeprowadzić audyt wewnętrzny sprawdzający stosowanie się Dolnośląskiej Szkoły Wyższej do zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Skład Uczelnianego Zespołu ds. HR Excellence in Research:

 

1. Przewodnicząca - prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz

2. Przedstawiciel Wydziału Nauk Pedagogicznych - prof. DSW dr hab. Tomasz Zarębski

3. Przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa - prof. DSW dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun

4. Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych - prof. DSW dr hab. Wojciech Anigacz

5. Przedstawiciel Wydziału Zamiejscowego w Kłodzku - dr Michał Gusin

 

Raports/Raporty

 

The Human Resources Strategy for Researchers  University of Lower Silesia EN

The Human Resources Strategy for Researchers  University of Lower Silesia PL