Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

The conference will be held from 7 to 10 June 2018 in the Remisens Hotel Admiral in Opatija, Croatia.

The topic of the conference is Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities – Bridges or Gaps? Agendas, praxis and research.

Serdecznie zapraszamy do udziału międzynarodowej konferencji 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), która odbędzie się w dniach 3-5 lipca 2018 r. we Wrocławiu, na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Współorganizatorem wraz z DSW jest Sakarya University z Turcji.

Do udziału zapraszamy badaczy i  praktyków edukacji. Językiem konferencji będzie angielski. Istnieje też możliwość publikowania tekstów pokonferencyjnych w punktowanych wydawnictwach międzynarodowych.

Zgłoszenia abstraktów za pośrednictwem strony www.iclel.com do 17 czerwca, natomiast wpłaty na konto DSW do 30 czerwca.


Najważniejsze daty:

  • Termin składania abstraktów: 17 czerwca 2018 r. (https://www.iclel.com/submit-papers instrukcja i w lewym dolny rogu strony link do systemu EasyChair). 
  • Termin rejestracji na konferencję: 17 czerwca 2018 r. (https://www.iclel.com/submit-papers w prawym dolnym rogu strony link do „Audience Registration Form”).
  • Termin przesyłania tekstów do publikacji – do 30 lipca 2018 r. (https://www.iclel.com/submit-papers instrukcja i w lewym dolny rogu strony link do systemu EasyChair). 
  • Termin dokonania opłaty konferencyjnej dla uczestników z Polski: 30 czerwca 2018 r.

UWAGA! Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są tylko za pośrednictwem strony konferencji, natomiast wpłaty uczestników z Polski przyjmowane są w złotówkach na konto DSW

 

Miejsce odbywania się konferencji:

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

 

 

"Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, w tym seksualną"

Wrocław 7-9 września 2018

Miejsce odbywania się konferencji:

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław