DSW - miejsce dla Ciebie

Kadra

Kadrę prowadzącą zajęcia na specjalności media cyfrowe i komunikacja elektroniczna stanowi 5 pracowników etatowych Zakładu Nowych Mediów, pozostali pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW oraz duża liczba współpracowników na co dzień zatrudnionych w takich branżach, jak: produkcja filmowa, grafika komputerowa, DTP, animacja tradycyjna i 3D, webdesign, fotografia, realizacja i montaż dźwięku.