DSW - miejsce dla Ciebie

Publikacje zwarte Zakładu

 

 

Jan Stasieńko, Alien vs. Predator? Gry komputerowe a badania literackie

Autor konfrontuje narzędzia teoretycznoliterackie z obszarem gier komputerowych. Sprawdza na ile zmieni się literaturoznawcze rozumienie takich kategorii, jak fabuła, narracja, bohater, świat przedstawiony w zestawieniu z nowym i zupełnie odmiennym tworzywem, jakim są gry. Książka jest pierwszym naukowym opracowaniem na temat gier komputerowych w Polsce. Wydanie zawiera CD-Rom.

 

Zobacz spis treści 

     >>  ZAMÓW 

 

 

 Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko (red.) Język a multimedia

Określanie relacji kodu językowego do innych kodów w przestrzeni multimediów może stanowić jedno z podstawowych zadań refleksji nowomedialnej. Dzieje się tak dlatego, że dotychczas język – uważany bezspornie za kod podstawowy – na gruncie nowych mediów wydaje się tracić swoją uprzywilejowaną pozycję. Czy tak jest w istocie? Czy może jednak atak przypuszczony przez nowe środki wyrazu zostaje przez język naturalny odparty? Na pytania te próbują odpowiedzieć autorzy tekstów w tym tomie.

 

Zobacz spis treści

    >>  ZAMÓW 

 

 

 Agnieszka Janiak, Wanda Krzemińska, Anna Wojtasik-Tokarz (red.) Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań

Praca ma charakter antropologiczny -  podejmuje próbę zrozumienia człowieka na podstawie obrazów i dźwięków, które on wytwarza i którymi  się otacza. Wydaje się, że to nie język, ale właśnie ikonosfera i audiosfera odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu ludzkich wyobrażeń o świecie oraz o tożsamości człowieka. Autorzy spojrzeli na problematykę obrazu i dźwięku od strony ich możliwości kształtowania naszej wyobraźni, wrażliwości, postrzegania świata i dyskursu o nim, miejsca, jakie zajmują w świecie człowieka  i jego historii, wreszcie ich funkcji kulturowych.  Zebrane refleksje dotyczą nie tylko audiowizualnych form kulturowych, przestrzeni wizualnych i akustycznych człowieka, ale także możliwości wizualnych, audialnych i audiowizualnych technik zapisu danych.

 

Zobacz spis treści

    >>  ZAMÓW 

 

 

Agnieszka Dytman-Stasieńko, Święto zawłaszczonych znaczeń. 1 Maja w PRL
- ideologia, rytuał, język.
 
Celem książki jest przedstawienie obrazu święta 1 Maja w PRL-u. Rys charakterystyczny stanowi spojrzenie na owo święto przez pryzmat kategorii rytuału. Główny nacisk został położony na opisanie rytuałów językowych. Przyjęta jednak została perspektywa nieco szersza – rytualizację języka potraktowano jako przejaw ogólnej rytualizacji rzeczywistości i dzięki temu przyjęto perspektywę intersemiotyczną – uznano język za element złożonej struktury znakowej, tworzącej pewną przestrzeń semiotyczną, jaką jest w tym wypadku święto 1 Maja.


Zobacz spis treści

     >>  ZAMÓW 

 

 

Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko (red.) WWW - w sieci matefor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych

Strona, okno, lustro, brama... w każdej z metafor określających sposób prezentacji treści w Internecie odbija się inny walor technologii. Różnorodność owych przenośni dowodzi, że Sieć jest może nie nowym, ale wciąż zaskakującym obszarem poznania – nadal porównujemy ją z mediami tradycyjnymi, konfrontujemy z codziennymi doświadczeniami, szukamy językowych analogii.

Celem prezentowanych w tomie tekstów jest opis strony internetowej jako fenomenu komunikacyjnego, socjologicznego i kulturowego. Nie chodzi jednak o wydobycie www z sieci rozmaitych, bywa że sprzecznych i kontrowersyjnych, metafor, ile o wskazanie, jakie korzyści, ale i ukryte zagrożenia wiążą się ze stosowaniem owych przenośni.

 

Zobacz spis treści

   >>  ZAMÓW