DSW - miejsce dla Ciebie

Badania

Członkowie Zakładu Nowych Mediów koncentrują swoje zainteresowania badawcze wokół następujących obszarów:

  • antropologia audiowizualna
  • computer mediated communication
  • dziennikarstwo obywatelskie i dziennikarstwo online
  • ludologia
  • nowe media a ruchy społeczne
  • culture jamming i cyberaktywizm
  • temat śmierci w mediach
  • badania Internetu
  • studia nad www
  • teoria przekazu telewizyjnego