Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

TOEIC® (Test of English for International Communication)

Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Uznawany przez ponad 10000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym.


Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.


TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zaleŜności od wyniku punktowego 10-990
punktów:

  •  pomarańczowy: 10 – 215 punktów;
  •  brązowy: 220 – 465 punktów;
  •  zielony: 470 – 725 punktów;
  •  niebieski: 730 – 855 punktów;
  •  złoty: 860 – 990 punktów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
www.toeic.eu

 

 

TOEIC Bridge TM


Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge TM otrzymuje certyfikat w formacie A4.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-bridge-test/

TFI TM

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

  • pomarańczowy: 10 – 215 punktów
  •  brązowy: 220 – 465 punktów
  •  zielony: 470 – 725 punktów
  •  niebieski: 730 – 855 punktów
  •  złoty: 860 – 990 punktów

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
www.pl.tfi-europe.com