DSW - miejsce dla Ciebie

Charakterystyka specjalności

Dziennikarstwo sportowe

DSW jest pierwszą uczelnią w Polsce, która podjęła kształcenie w zakresie dziennikarstwa sportowego. Większa część programu dydaktycznego ma charakter warsztatów, seminariów i ćwiczeń , a zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków zarówno dziennikarstwa sportowego, jak i innych dziedzin.

W programie  znajdują się obowiązkowe  praktyki redakcyjne w prasie, portalach internetowych oraz w stacjach radiowych i telewizyjnych.

Promotorem specjalności jest dr Andrzej Ostrowski.

Program studiów zawiera kilkanaście przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego oraz kilkanaście przedmiotów specjalnościowych.


Przedmioty specjalnościowe:

 • encyklopedia sportu
 • historia sportu i olimpizmu
 • historia sportu w mediach
 • język dziennikarstwa sportowego
 • medycyna a sport
 • organizacja imprez sportowych
 • pedagogika kultury fizycznej
 • podstawy marketingu w kulturze fizycznej
 • podstawy turystyki i rekreacji
 • prawo a sport
 • problematyka współczesnego ruchu olimpijskiego i olimpizmu
 • psychologia sportu
 • specyfika sportu niepełnosprawnych
 • specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji
 • społeczne aspekty sportu
 • sportowe warsztaty prasowe
 • sportowe warsztaty radiowe
 • sportowe warsztaty telewizyjne


Uwaga:
przedmioty warsztatowe radiowe i telewizyjne odbywają się w studiach radiowym i telewizyjnym na terenie Instytutu

Absolwent będzie przygotowany do pracy w działach sportowych wszelkiego rodzaju mediów i w  instytucjach wyprofilowanych na kulturę fizyczną. Ze względu na zakres i charakter studiów może podjąć pracę również w każdej innej dziedzinie dziennikarskiej.