DSW - miejsce dla Ciebie

prof. dr hab. Marek Ordyłowski

Historyk, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. DSW, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wcześniej - nauczyciel IX i XII Liceów we Wrocławiu, pracownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, adiunkt i profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (kierownik Zakładu Historii Kultury Fizycznej), profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierownik Zakładu Historii Najnowszej).


Zainteresowania naukowe:

Historia najnowsza Polski i Dolnego Śląska, historia sportu, historia olimpizmu


Spis najważniejszych publikacji naukowych:

 

  • Życie codzienne we Wrocławiu 1945-1948, Ossolineum Wrocław  1991,

  • Walka z opozycją polityczną na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, Wrocław 1994,

  • Historia kultury Fizycznej/ Starożytność-Oświecenie/ Wrocław, cztery wydania  z lat 1997, 2000, 2003,

  • Wieś dolnośląska w latach 1945-1956. Władza a społeczeństwo, Wrocław 1999, wspólnie z A. Ostrowskim: 1000 lat wrocławskiego sportu, Wrocław 2002,

  • Szkice z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra 2004, wspólnie z Z. Schwarzerem i L. Szymańskim,

  • 50 lat wrocławskiego sportu 1945-1995, Wrocław 2007.


Hobby:

Łowiectwo, podróże

Marek Ordyłowski