DSW - miejsce dla Ciebie

Kontakt:


Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
ul. Strzegomska 47
53 - 611 Wrocław


tel.
71 355 14 38
e-mail: idziks@dsw.edu.pl


Adresy mailowe do pracowników Wydziału i Instytutu:
imię.nazwisko@dsw.edu.pl