DSW - miejsce dla Ciebie

Koło Dziennikarstwa Sportowego

Koło powstało latem 2009 roku a jego nazwa – „Okolice Sportu” –  dokładnie określa merytoryczną stronę działania. Podczas spotkań dyskutowane są problemy wykraczające poza obszar zainteresowań mediów sportowych i nie związane z wynikiem, sukcesem, porażką. Hasło grupy przyszłych dziennikarzy sportowych brzmi bowiem: sport to nie tylko wynik.


Współczesny sport ewoluuje, komplikuje się, komplikuje swoje związki z innymi dziedzinami życia – polityką, kulturą, gospodarką, prawem. W pogoni za relacją i sensacją media nie próbują analizować tych związków, nie dostrzegają kontekstów sportu, zmian jego ideologicznych podstaw.


Treścią spotkań Koła Zainteresowań Dziennikarstwa Sportowego jest także emisja filmów dokumentalnych tyczących szeroko rozumianych kontekstów i dylematów sportu jako zjawiska społecznego.


Opiekunem koła jest dr Andrzej Ostrowski a aktualnym przewodniczącym Tomasz Szandrocho, student 1 roku DS.

 

Statut Koła Naukowego

[więcej]