Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Projektów

Narodowe Centrum Nauki

Adres strony domowej NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Typy konkursów krajowych

OPUS - konkurs na projektu badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 

PRELUDIUM - konkurs na projektu badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

SONATA - konkurs na projektu badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

 

SONATA BIS -projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowe, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2-12 lat przed wystąpieniem z wnioskiem.

 

HARMONIA - konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

 

MAESTRO -konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki (odkrycia naukowe).

 

FUGA - konkurs na staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

 

ETIUDA - konkurs na stypendia doktorskie.

 

SYMFONIA - konkurs na projekty międzydziedzinowe.

Typy konkursów międzynarodowych

Ogólne

POLONEZ - konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.

 

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

 

BETHOVEN - na polsko–niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

 

HERA - na inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy.

 

JPI CH - prace badawcze, których celem jest uchronienie spuścizny pokoleń przed rozpadem oraz wypracowanie narzędzi i metodologii służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

 

NORFACE - na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych.

 

ERA-NET - na międzynarodowe projekty badawcze, obejmującym następujące tematy: Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage, New dynamics of public services,Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

więcej...

Harmonogram naboru

aktualne nabory do 15 CZERWCA 2018 r.

więcej...