Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Projektów i Realizacji Strategii

Projekty badawczo-rozwojowe dla osób niebędących pracownikami DSW

Zasady postępowania przy aplikowaniu osób fizycznych niezatrudnionych w Jednostce na podstawie umowy o pracę

Podstawa prawna:


Zgodnie z Art.11. Osoby fizyczne niezatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10, mogą wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju(Dz. U. Nr 96, poz. 616) i art. 27 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Narodowym Centrum Nauki (DZ.U. Nr 96, poz. 617).

Procedura:

Załącznik zawiera wewnętrzne procedury DSW określające sposób aplikowania osób fizycznych o grant badawcz-rozwojowy.

(Załącznik nr 1)

(Załącznik nr 2)