Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

”Ready, Study, Go! Poland”

 

W dniach od 28.03. do 1.04.2012 Dyrektor BMWD wzięła udział w promocji polskich uczelni na narodowym stoisku: „READY,STUDY, GO! – POLAND w czasie tegorocznej wiosennej edycji targów Education Abroad w Kijowie.

Organizatorami stoiska były: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Do organizacji włączył się też KRASP.

Udział w targach wymagał od zgłaszającej się instytucji przygotowania informacji o uczelni w postaci prezentacji w Power Point, a także przygotowania innych materiałów promocyjnych o uczelni, mieście i regionie, i przesłanie ich do organizatorów. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży ukraińskiej, która tłumnie odwiedziła polskie stoiska. Przedstawicielka DSW pełniła dyżury na stoisku narodowym przez trzy dni; w tym czasie była odtwarzana na stoisku prezentacja o Szkole w Power Point, zostały przeprowadzone rozmowy z wieloma podmiotami ukraińskimi obecnymi na Targach, rozmowy z przedstawicielami uczelni zagranicznych prezentującymi swoje instytucje, a także rozmowy z przedstawicielami uczelni polskich i KRASPu Reprezentowała także DSW podczas spotkania w Ambasadzie RP w Kijowie, zorganizowanym dla przedstawicieli polskich uczelni, obecnych na targach. [więcej]

 

Sprawozdanie z udziału w targach edukacyjnych „Education Abroad”
Kijów 29-31 marca 2012 r.