Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Rekrutacja

 

Pracownik ubiegający się o wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus powinien zgłosić swoją kandydaturę szefowi swojej jednostki macierzystej, celem poddania się procesowi rekrutacyjnemu, organizowanemu przez każdą jednostkę. Podstawą kwalifikacji na wyjazdy są kryteria jakościowe,       a więc bardzo dobra znajomość języka obcego, w jakim będzie realizowane szkolenie, a także przydatność nabywania określonych kompetencji z uwagi na charakter pracy wykonywanej w DSW przez kandydata. Bardzo ważnym elementem kwalifikacji  jest również  ocena „Indywidualnego Programu Szkolenia” (Individual Work Programme), który przygotowuje kandydat. Dokument ten określa zakładane cele, typ szkolenia i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram zadań wykonywanych podczas jego trwania. Po podjęciu decyzji przez komisję rekrutacyjną w danej jednostce - kandydatura pracownika jest zgłaszana do BMWD.