Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Rok akademicki 2006/2007 SOCRATES/Erasmus-piąty rok programu w DSWE TWP


W roku akademickim 2006/2007 na studia semestralne lub roczne w uczelniach zagranicznych wyjechało 19 studentów DSWE TWP. Zostali oni wyłonieni w procesie rekrutacji, który był został przeprowadzony na Uczelni w dwóch etapach: wiosną i jesienią 2006. W ramach programu studiował w DSWE jeden student obcokrajowiec.
Oprócz wymiany studenckiej w roku akademickim 2006/2007 odbyło się 10 wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych DSWE zorganizowanych w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach europejskich. Jednocześnie Uczelnia przez cały rok przyjmowała pracowników dydaktycznych z uczelni partnerskich, którzy prowadzili zajęcia dla studentów DSWE, organizowane na zasadach programu. Liczba zagranicznych pracowników dydaktyczno-naukowych odwiedzających Uczelnię w tym roku w ramach aktywności Teacher Mobility - to 5 osób.
Rok akademicki 2006/2007 to kolejny rok uczestnictwa DSWE w II edycji projektu międzynarodowego, typu: Kurs Intensywny (Intensive Programme), zatytułowanego: „The Sea and the School”.

Piąty rok działania programu w DSWE został uświetniony Seminarium Bolońskim zorganizowanym dla społeczności akademickiej Uczelni, przedstawicieli szkół wyższych miasta Wrocławia, regionu i kraju, które odbyło się w DSWE TWP - w dniu 1.12.2006, a także wydaniem okolicznościowych plakatów.

Jadwiga Dobrowolska
Koordynator Programów Europejskich DSW