Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Program Socrates/Erasmus  – czwarty rok programu w DSWE TWP


 


W roku akademickim 2005/2006 na studia w uczelniach partnerskich wyjechało 19 studentów DSWE TWP (Student Mobility). Zostali oni wyłonieni w procesie rekrutacji, który pierwszy raz został zorganizowany na Uczelni w dwóch etapach: wiosną i jesienią 2005. Stypendium dla studentów DSWE TWP przyznawane w ramach programu w roku akademickim 2005/2006 zostało zróżnicowane w związku z różnymi kosztami utrzymania w krajach, do których wyjechali studenci i wyniosło: od 200 euro miesięcznie do ok. 360 euro miesięcznie. Jednocześnie na studia semestralne do DSWE TWP przyjechało w ramach programu 3 studentów z uczelni partnerskich Niemiec i Czech.

Oprócz wyjazdów studenckich w roku akademickim 2005/2006 odbyło się 11 wyjazdów pracowników naukowych DSWE TWP (Teacher Mobility), zorganizowanych w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach europejskich.. Wysokość grantu przyznawanego pracownikowi DSWE TWP na wyjazd wyniosła średnio 500 euro. Uczelnia przez cały rok gościła również pracowników dydaktycznych z uczelni partnerskich, których wykłady zostały przyjęte z ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów.

Działaniem zrealizowanym w ramach programu w roku akademickim 2005/2006 było przygotowanie pakietu informacyjnego ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów) dla kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

Dodatkowym działaniem zrealizowanym w ramach programu w roku akademickim 2005/2006 było uczestnictwo DSWE TWP w realizacji pierwszej edycji projektu międzynarodowego, typu: Intensive Programme, zatytułowanego: „The Sea and the School”.***

Wizyta wykładowcy z HiszpaniiW dniach od 26.05.2006 do 2.06.2006 odbyła się w DSWE wizyta nauczyciela akademickiego z partnerskiej uczelni hiszpańskiej: Universidad Católica de Valencia, p. Teresy del Cańo, wykładowcy z zakresu: „English for Primary Education Teachers”. Wizyta została przeprowadzona w ramach aktywności: Teaching Mobility. W jej wyniku zostały przeprowadzone regularne zajęcia dla czterech grup studentów DSWE i dwa seminaria dla młodych pracowników naukowych i doktorantów nt. hiszpańskiego sytemu edukacyjnego. Wykłady hiszpańskiego gościa spotkały się z ogromnym zainteresowaniem studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych.