Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Stypendium Rady Miasta Wrocławia dla studentów wyjeżdżających za granicę

Studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i latach wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia, studiujący za granicą mogą ubiegać się o stypendium Rady Miasta Wrocławia. Warunkiem koniecznym uzyskania stypendium jest zgodność kierunku nauki pobieranej za granicą z kierunkiem podjętych studiów. Zasadniczymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium powinny być: udokumentowane osiągnięcia studenta, jego sytuacja materialna, koszty pobytu na studiach za granicą, oczekiwania studenta związane z wyjazdem zagranicznym. Wnioski o udzielenie stypendiów zgłaszają uczelnie, do 30 listopada roku poprzedzającego na semestr letni oraz do 30 czerwca każdego roku na semestr zimowy do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Złożone wnioski powinny zawierać: 

  1. określenie uczelni występującej z wnioskiem, 
  2. rekomendację i prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium,
  3. uzasadnienie wniosku, 
  4. udokumentowane osiągnięcia studenta, 
  5. załączone dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem III roku lub lat wyższych, oraz zaświadczenie o zgodności kierunku nauki pobieranej za granicą z kierunkiem podjętych studiów, 
  6. informacja o kosztach studiów zagranicznych,
  7. informacja o sytuacji materialnej studenta (zaświadczenie o dochodach za miniony rok kalendarzowy, a jeśli sytuacja aktualnie pogorszyła się, wówczas zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy),
  8. oczekiwania studenta związane z wyjazdem zagranicznym,
  9. druk wniosku
  10. formularz do księgowości