Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Przed wyjazdem

 

Każdy Beneficjent programu Erasmus na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu na studia zagraniczne jest zobowiązany do podpisania umowy programu z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus w DSW.

Wyjeżdżający powinien przedłożyć w BMWD  kopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres pobytu w uczelni partnerskiej. Celem podpisania  umowy  powinien złożyć również w BMWD formularz danych bankowych z informacją o koncie, na które będzie przelewane stypendium.