Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Praktyki realizowane przez studentów DSW

  • Ewa Roszak studentka DSW w roku akademickim 2011/2012 dzięki programowi Erasmus odbyła praktykę  w GES Investment Services, w Szwecji. Praktyka została uznana przez studentkę za bardzo udaną o czym  wspomina w swoim sprawozdaniu po polsku i po angielsku.
  • Student DSW Michał Bubnik odbył w roku akademickim 2010/2011 z sukcesem praktykę w ramach programu ERASMUS na Litwie, w oddziale "The Baltic Times" w Wilnie. Jeden z wywiadów przeprowadzonych przez naszego studenta i opublikowanych w tej gazecie można znaleźć na stronie: baltictimes.com/news/articles/27353/