Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

PRESS ROOM

„Szkoła Partnerska DSW” – pierwsze porozumienie podpisane!

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa podpisała porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 82 we Wrocławiu. W ramach programu „Szkoła Partnerska DSW” realizowane będą wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowo-dydaktycznym. Porozumienie pomiędzy przedstawicielami obu instytucji podpisane zostało w czwartek 21 grudnia w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.


Prezydent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 im Budowniczych Wrocławia Małgorzata Olewińska-Syta oraz Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki podpisali porozumienie o współpracy w ramach programu „Szkoła Partnerska DSW”. Dolnośląska Szkoła Wyższa wspierać będzie nauczycieli w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę. Ponadto uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 82 będą uczestniczyli w wybranych wykładach, seminariach, konferencjach i innych przedsięwzięciach naukowych, kulturalnych i społecznych, a także w wybranych zajęciach praktycznych, nad którymi opiekę merytoryczną sprawować będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych.