Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

PRESS ROOM

Studentka DSW Anna Marzec otrzymała nagrodę MNiSW za wybitne osiągnięcia.

wydrukuj artykuł

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informację o stypendiach za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 dla studentów i doktorantów. W gronie 645 nagrodzonych żaków z całej Polski jest studentka pedagogiki specjalnej Anna Marzec z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


Anna Marzec, studentka DSW nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (fot. Biuro Promocji DSW)

Oceną wniosków zajął się Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom. W tym roku wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. 

 

W gronie stypendystów znalazła się Pani Anna Marzec, studentka kierunku Pedagogika specjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, będąc jednocześnie jedyną w Polsce spośród nagrodzonych osób, które studiują na tym kierunku. Stypendium w pierwszej kolejności chciałabym przeznaczyć na certyfikowany kurs języka angielskiego. Aktualnie pracuje jako nauczyciel w przedszkolu, dlatego rozważam także podjęcie studiów podyplomowych, które pomogą mi nabywać kolejne i rozwijać dotychczasowe umiejętności do pracy z dziećmi. – podkreśla stypendystka. Anna Marzec ukończyła Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego m.in. doceniło jej zaangażowanie w rozwój nauki, w szczególności trzy artykuły naukowe z zakresu psychologii oraz logistyki i zarządzania.