Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

PRESS ROOM

Projekt EDUPRO realizowany w Dolnośląskiej Szkole Wyższej nominowany do nagrody EDUinspiracje 2017

wydrukuj artykuł

Eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ocenili projekty według kryteriów, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk. Wśród nominowanych do nagrody EDUinspiracje 2017 znalazł się projekt „Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną – EDUPRO” realizowany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we współpracy z czterema innymi uczelniami z Europy.


Konkurs EDUinpiracje, organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, promuje najbardziej wartościowe projekty, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi, stąd nazwa konkursu „Podziel się sukcesem”. Wśród nominowanych do nagrody znalazł się projekt EDUPRO realizowany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą (lider projektu) we współpracy z partnerami Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem w Warwick (Wielka Brytania) oraz Uniwersytetem Algarve w Faro (Portugalia). Ostatecznego wyboru laureatów EDUinspiracje2017 dokona Kapituła konkursu. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, która odbędzie się w grudniu 2017 roku.

 

Projekt EDUPRO przede wszystkim odpowiada na potrzebę rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego osób dojrzałych i podnosi rangę uczenia się poza systemem, np. w miejscu pracy oraz promuje uczenie się przez całe życie. Gwarantuje również włączenie interesariuszy zewnętrznych  w proces kształcenia kompetencji pracowników  i umożliwia wskazywanie   przez rynek pracy, społeczności lokalne, społeczeństwo obywatelskie pożądanych efektów uczenia się (www.edupro.dsw.edu.pl). Kierownikiem i koordynatorem merytorycznym projektu jest prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz, Prorektor ds. badań i rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.