Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Projektów i Realizacji Strategii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Adres strony domowej NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Typy programów

  • Programy strategiczne
  • Programy krajowe
  • Programy międzynarodowe
  • Fundusze europejskie
  • Programy i projekty obronność, bezpieczeństwo