Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Projektów i Realizacji Strategii

Program „MOZART"

„MOZART"

Program jest formą wsparcia finansowego partnerstw utworzonych przez naukowców i firmy działające we Wrocławiu, których celem jest powstanie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy.

 

Program skierowany jest do firm działających na terenie Wrocławia i zatrudniających tu pracowników oraz naukowców w stopniu co najmniej doktora zatrudnionych na uczelni na stanowiskach pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego, bądź w jednostkach naukowych na stanowisku pracownika naukowego.

Pełne ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego: wca.wroc.pl

Wnioski należy składać do Biura Prorektora ds. badań i rozwoju, ul. Wagonowa 9, pok.31.

 

DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ZAPRASZAMY PARTNERSTWA:

  • firm działających na terenie Wrocławia i zatrudniających tu pracowników (co najmniej dwóch) na umowę o  pracę

oraz

  • naukowców ze stopniem co najmniej doktora, zatrudnionych na uczelni na stanowiskach pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego bądź w jednostkach naukowych na stanowisku pracownika naukowego.
     

 W RAMACH V EDYCJI PROGRAMU:

  • Miasto Wrocław dofinansuje maksymalnie 30 partnerstw;
  • projekty realizowane będą w wymiarze czasu pracy: 32 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy (z opcją wydłużenia czasu trwania projektu partnerstwa);
  • zgodnie z zapisami programu kwota dofinansowania  ze strony budżetu Miasta (wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 brutto/mies. - dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną firmom;
  • dofinansowane zostaną partnerstwa zorientowane na rozwój rynku pracy poprzez tworzenie  przede wszystkich nowych produktów i usług;
  • wartością dodaną składanych aplikacji będzie zaprezentowanie wpływu rezultatów projektu na macierzyste środowisko pracy naukowca, a także możliwości kontynuacji pracy w ramach szerszych programów badawczych.

 

TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W VI EDYCJI PROGRAMU: 31.05.2017 r .

Harmonogram naboru

do 31 maja 2017 r. przesłanie wniosków online

Edycja 2016/2017