Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Projektów i Realizacji Strategii

Horyzont 2020

 

Horyzont 2020 - Program Ramowy Badań i Innowacji UE na lata 2014-2020. Dysponuje on budżetem ponad 77 mld euro na finansowanie badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie i jest największym programem wspierającym tego typu inicjatywy. Program ten ma spełniać zadania realizowane do tej pory przez Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznej (dotychczas 7PR), Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

Finansowane będą przede wszystkim projekty, które wpisują się w trzy główne filary programu:

 

1. Doskonałość w nauce (Excellence in science): ok. 3 mld euro, w tym 1,7 mld na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln euro na stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie.

 

2. Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership): 1,8 mld euro na ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny.

 

3. Wyzwania społeczne (Societal challanges): 2,8 mld euro na innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa.

Strona internetowa programu

 

Nowości w programie Horyzont 2020!

  • Jeden zestaw reguł dla wszystkich instrumentów oraz kwalifikowalność podatku VAT-u dla instytucji, które nie mogą odzyskać go z własnych państwowych systemów fiskalnycH
  • Skrócenie okresu między złożeniem wniosku o przyznanie grantu a otrzymaniem finansowania o średnio 100 dni, co oznacza przyspieszenie rozpoczęcia realizacji projektów,
  • Uproszczenie formalności przy opracowywaniu wniosków oraz zniesienie niepotrzebnych kontroli i audytów,
  • Zniesienie kart czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w projektach w pełnym wymiarze.

 

Informacje dotyczące konkursów wraz z obowiązującą dokumentacją w programie HORYZONT 2020 znajdują się na portalu użytkowników Participant Portal.

Aktualne szkolenia Regionalnego Punktu Kontaktowego Wrocław

Zakładanie konta w programie HORYZONT 2020

How to write a winning MSCA proposal

Harmonogram naboru