Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Projektów i Realizacji Strategii

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Adres strony domowej FNP

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, modernizację warsztatów badawczych, wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

 

Typy programów

 

Program TEAM: Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji: 20.04.2018 – 20.06.2018

https://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

 

Program FIRST TEAM: Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia

 Termin składania aplikacji: 8.01.2018 – 5.03.2018

 https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

 

Program HOMING: Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy

Termin składania aplikacji: 8.01.2018 – 5.03.2018

https://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

 

Program POWROTY: Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy

Termin składania aplikacji: 8.01.2018 – 5.03.2018

https://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

 

Harmonogram naboru