Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Programy badawcze

 

Horyzont 2020

Unijny program wspierania badań i innowacji Horyzont 2020 obowiązuje w latach 2014-2020. Jego budżet wyniesie 80 mld EUR. Program „Horyzont 2020” skupiać będzie w sobie wszystkie istniejące fundusze unijne na badania naukowe i innowację, w tym program ramowy w zakresie badań naukowych, działania związane z innowacjami w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

 

Więcej informacji

Strona Komisji Europejskiej

Nabór ekspertów

Marie Curie Actions -Research Fellowship Programme

Więcej informacji

Ogłoszone konkursy

7 Program Ramowy

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) był największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Byl to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro... [Zobacz więcej]