Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

 

Fundusze Stypendialne

II edycja Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Latem 2012 ruszyła II edycja Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, która potrwa do końca 2016 roku. W ramach tej edycji studenci, naukowcy oraz inni pracownicy instytucji edukacyjnych w Polsce mogą ubiegać się o wyjazdy na stypendia indywidualne oraz wizyty studyjne do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. O granty mogą się też starać uczelnie, szkoły oraz wszelkie instytucje i organizacje, działające na obszarze edukacji formalnej na wszystkich poziomach kształcenia.

Planowane terminy ogłoszenia konkursów wniosków na poszczególne działania:

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

  • nabór planowany na luty 2013 - rok akademicki 2013/2014
  • nabór planowany na luty 2014 - rok akademicki 2014/2015
  • nabór planowany na luty 2015 - rok akademicki 2015/2016

 Aktualnie ogłoszone nabory

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.fss.org.pl