Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Szkolenia odbędą się we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, przy ulicy Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • "Warsztaty pisania indywidualnych wiosków o granty Marie Curie (IEF, IOF)"

odbędą się 8 kwietnia 2013. Do udziału zaproszeni są naukowcy, posiadający minimum 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub tytuł doktora, zainteresowanych przygotowaniem wniosku do jednego z konkursów w ramach Programu Ludzie 7PR:
- międzynarodowe stypendium wyjazdowe IOF (Marie Curie International Outgoing Fellowship)
- europejskie stypendium wyjazdowe IEF (Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development).
Warsztaty poprowadzi Pan Adam Głuszuk z Krajowego Punktu Kontaktowego.

  • Szkolenie "Umowy jako narzędzie zabezpieczania praw własności intelektualnej w projektach badawczych 7PR"

odbędzie się 16 kwietnia 2013 roku. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia praw autorskich, praw własności przemysłowej. Omówiona zostanie także ochrona nowej i istniejącej
wiedzy na potrzeby projektu oraz po jego zakończeniu, umowa o grant (GA), umowa konsorcjum (CA).

Szkolenie poprowadzi rzecznik patentowy Pan Łukasz Wściubiak - Politechnika Krakowska

  •  "BRing. Nauki społeczne dla gospodarki"

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera realizuje projekt BRing. Nauki społeczne dla gospodarki skierowany do naukowców reprezentujących szeroko pojmowane nauki społeczne (m.in. socjologię, psychologię, pedagogikę, ekonomię, politologię), zatrudnionych w szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN.

Projekt BRing. Nauki społeczne dla gospodarki obejmuje program szkoleniowy dotyczący praktycznych aspektów współpracy nauk społecznych z gospodarką oraz program płatnych staży (3000 zł miesięcznie) dla naukowców w podmiotach otoczenia gospodarczego (firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne).

Pierwsze szkolenie we Wrocławiu odbędzie się 12-13 kwietnia. Rekrutacja trwa do 3 kwietnia 2013.

Więcej informacji:
www.bepluser.pl
bring@wse.krakow.pl
tel. 12 683 24 79, 12 683 24 69, 512 900 593

Projekt BRing. Nauki społeczne dla gospodarki jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.