Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Sprawozdanie z udziału w targach edukacyjnych „Education Abroad”

Kijów 29-31 marca 2012 r.

W dniach 29-31 marca 2012 r. w Kijowie odbyły się targi edukacyjne „Education Abroad”. Targi (Education Abroad) organizowane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy oraz stowarzyszenie „Znannya” są największym edukacyjnym wydarzeniem na Ukrainie. Targi w Kijowie uroczyście otworzył ukraiński minister Oświaty i Nauki Ukrainy Dmytro Tabacznyk. Oferta polskich uczelni zaprezentowana została na stoisku narodowym przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pod hasłem ”Ready, Study, Go!Poland”. Polską alejkę na kijowskich targach otworzył i zwiedził polski ambasador na Ukrainie Henryk Litwin.
Na polskim stoisku odwiedzający targi mogli uzyskać zarówno oficjalne informacje o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce jak i bardziej szczegółowe informacje o możliwości studiowania w Polsce. Na stoisku „ Ready,
Study , Go! Poland” dyżurowały następujące uczelnie/instytucje:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Oprócz stoiska narodowego znajdowały się stoiska wykupione indywidualnie przez:

1. UCZELNIE
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawski, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Uczelnia Vistula;

2. INNE PODMIOTY
Projekt „Study in Poland”, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Projekt „Study in Warsaw”, Urząd m. st. Warszawa, Projekt „Study and visit Małopolska”, Projekt „Teraz Wrocław”, Urząd miasta Wrocław.

W dniu 29 marca w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie zorganizowane zostało spotkanie dla przedstawicieli polskich uczelni obecnych na targach w Kijowie. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób. Spotkanie w Ambasadzie RP było doskonałą okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń z przedstawicielami środowiska ukraińskiego i polskiego, którzy wnieśli znaczący wkład zarówno w krzewienie kultury polskiej i rozwój języka polskiego. Podsumowując możemy stwierdzić, że w chwili obecnej studenci ukraińscy stanowią najsilniejszą zagraniczną reprezentację w polskich szkołach wyższych. Najchętniej wybierają oni kierunki techniczne, filologiczne i ekonomiczne.

Barbara Frankiewicz (Biuro KRASP)

 

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/1810/artykul/polskie-uczelnie-zapraszaja-ukrainskich-studentow/